Oficina municipal do voluntariado (OMVOL)

¿Que é a Oficina municipal do voluntariado (OMVOL)?

É unha entidade de acción voluntaria integrada no Plan Galego de Voluntariado e regulada pola Lei 10/2011, de acción voluntaria

¿Quen é unha persoa voluntaria?

É toda persoa física que, de modo libre, altruísta e responsable, realiza actividades a favor de persoas ou de interese colectivo no seo de entidades de acción voluntaria, públicas ou privadas, sen ánimo de lucro e sen percibir ningún tipo de contraprestación económica.

¿Quen pode ser persoa voluntaria?

Toda persoa maior de 18 anos ou 16 con autorización paterna, sensible coas problemáticas da comunidade e sen que sexa imprescindible unha formación académica anterior. Tan só é necesario dispoñer dalgún tempo para desenvolver algunha acción voluntaria e o compromiso persoal de levala a cabo.

¿Como podo contactar coa OMVOL para facerme persoa voluntaria ou solicitar os servizos do voluntariado?

Podes solicitar información no teléfono 981.664.204 ou persoalmente no Centro de Formación “Pablo Picasso” sito na rúa Antonio Machado, s/n 15670 O Burgo Culleredo

Horario de atención ao público:

  • Todos os dias da semana de 10:00h a 13:00h

¿En que espazos podes facer voluntariado?

No ámbito dos servizos sociais.

1.- Voluntari@s sociais coas minorías étnicas:

Tarefas a desenvolver:

2.- Voluntari@s sociais con menores e adolescentes:

Tarefas a desenvolver:

3.- Voluntari@s coas persoas maiores:

Tarefas a desenvolver:

4.- Voluntari@s sociais coas persoas con discapacidade:

Tarefas a desenvolver:

5.- Voluntari@s coas familias:

Tarefas a desenvolver:

No ámbito da promoción da xuventude.

1.- "Flipax CIPAX" (revista informativa para a mocidade).
2.- "Campañas de prevención da SIDA".
3.- "Entérate pola rede".
4.- "Ludoteca".
5.- "Mediateca": (viaxeteca, biblioteca,...).

Tarefas a desenvolver:

No ámbito da educación.

1.- Voluntari@s pola educación:
Tarefas a desenvolver:

No ámbito da promoción e divulgación da cultura.

1.- Voluntari@s da cultura nas bibliotecas municipais:

Tarefas a desenvolver:

2.- "Voluntari@s da cultura nos museos e salas de exposición municipais:

Tarefas a desenvolver:

3.- Voluntari@s da cultura no ocio e tempo libre:

Tarefas a desenvolver:

No ámbito da promoción da igualdade entre homes e mulleres.

1.- Culleredo en Feminino.

Tarefas a desenvolver:

No ámbito dos servizos públicos ambientais.

1.- "Ruta dos muíños".
2.- "Culleredo 21; camiño cara á sostibilidade: a educación ambiental".

Tarefas a desenvolver:

No apoio á actividade deportiva na comunidade cullerdense.

1.- Voluntari@s para o deporte:

Tarefas a desenvolver:

No ámbito da formación e o acceso ao emprego.

1.- Non te esquezas do traballo:

Tarefas a desenvolver:

Na divulgación e comunicación a través da radio municipal.

1.- Onda veciñal:

Tarefas a desenvolver: