Anuncios de Selección de persoal

Proceso Selectivo de Mestre/a da Especialidade de Operacións Básicas de Restaurante-Bar

03.04.2024/10.53 h. Anuncio BOP convocatoria e bases do proceso selectivo.

03.04.2024/11.31 h. Resolución lista provisional de admitidos e excluídos.

09.04.2024/13.40 h. Resolución lista definitiva de admitidos, composición Comisión e data exame

12.04.2024/14.51 h. Anuncio núm. 1 da Comisión de Avaliación.

Promoción interna administrativos/as de administración xeral

18.12.2023/10.53 h. Anuncio BOP convocatoria e bases.

09.04.2024/12.22 h. Anuncio DOG convocatoria.

Promoción interna técnicas/os de administración xeral

18.12.2023/11.00 h. Anuncio BOP convocatoria e bases reguladoras.

09.04.2024/12.30 h. Anuncio DOG convocatoria.

Promoción interna auxiliares de administración xeral

18.12.2023/10.47 h.  Anuncio BOP convocatoria e bases reguladoras.

09.04.2024/12.27 h. Anuncio DOG convocatoria.

Proceso selectivo enxeñeira/o de camiños por concurso (A1)

29.01.2024/10.18 h. Anuncio BOP convocatoria e bases.

18.03.2024/14.55 h. Anuncio DOG convocatoria e bases.

02.04.2024/13.00 h. Anuncio BOE convocatoria e bases.

Proceso selectivo Enxeñeiro/a Técnico/a de Obras Públicas

15.02.2024/13.16 h. Anuncio BOP convocatoria e bases.

18.03.2024/09.00 h. Anuncio DOG convocatoria e bases

02.04.2024/12.40 h. Anuncio BOE convocatoria proceso selectivo.

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de técnico/a de son - locutor/a (IV)

23.03.2023/16.21 horas. Lista provisional admitidos e excluídos corrixida.

19.01.2024/13.13 h. Anuncio BOP lista definitiva de admitidos e excluídos.

18.03.2024/15.15 h. Anuncio BOP proposta nomeamento.

18.03.2024/15.20 h. Anuncio BOP correccion erros da proposta nomeamento.

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de locutor/a (III)

23.03.2023/11.36 horas. Lista provisional admitidos e excluidos corrixida.

19.01.2024/13.21 horas. Anuncio BOP lista definitiva admitidos e excluídos.

25.01.2024/13.34 horas. Anuncio BOP corrección erros da lista definitiva de admitidos e excluídos.

18.03.2024/15.00 horas. Anuncio BOP proposta nomeamento

18.03.2024/15.00 horas. Anuncio BOP correccion erros da proposta nomeamento

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal de dúas prazas de auxiliar de información (C2)

20.03.2023/15.47 horas. Lista provisional de admitidos e excluídos.

05.07.2023/14.18 horas. Anuncio BOP lista definitiva de admitidos e excluídos.

18.12.2023/ 09.41 horas. Anuncio BOP proposta relacion aprobados.

06.02.2024/15.39 horas. Extracto da acta núm. 4. Vista ás alegacións. Proposta nova listaxe.

26.02.20209.16 horas. Anuncio BOP nomeamento funcionarias e listaxe para posibles nomeamentos.

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal de dúas prazas de auxiliar de emerxencias e protección civil (C2)

20.03.2023/15.55 horas. Lista provisional de admitidos e excluídos.

20.12.2023/17.45 horas. Lista definitiva de admitidos e excluídos e composición do tribunal.

26.12.2023/14.15 horas. Anuncio BOP Lista definitiva de admitidos e excluídos e composición do tribunal.

21.02.20211.36 horas. Anuncio BOP proposta nomeamento e de listaxe para posibles nomeamentos.

 

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal de tres prazas de conserxe (AP)

20.03.2023/16.04 horas. Lista provisional de admitidos e excluídos.

05.07.2023/ 14.05 horas. Anuncio BOP lista definitiva de admitidos e excluídos.

02.01.2024/10.19 horas. Anuncio BOP proposta nomeamento e de listaxe para posibles chamamentos.

20.02.2024/10.22 horas. Anuncio BOP nomeamento funcionarias e listaxe para posibles nomeamentos.

 

Proceso selectivo para a selección de persoal funcionario interino, traballadores/as sociais por programas e creación dunha bolsa

Lista definitiva admitidos e excluidos traballadores sociais, composición do tribunal e convocatoria para o exame da fase de oposición.

Anuncio do tribunal cualificador.

02.02.2023 - Anuncio do tribunal cualificador 

17.04.2023 13.27 horas.- Anuncio do tribunal da sesión do 10 de marzo.

06.06.2023 12.45 horas.- Proposta de cualificacións finais e nomeamento da aspirante que acadou a primeira posición da listaxe ordenada definitiva de aspirantes do proceso selectivo para de persoal funcionario interino, Traballadores/as, por  programas e de creación dunha bolsa para nomeamentosnuncio do tribunal da sesión do 10 de marzo.

26.10.2023/09.49 horas. Resolución elevando a definitiva as cualificacións finais e nomeamento de aspirante que acadou a primeira posición na lista.

18.01.2024/14.55 horas. Resolución núm. 2244 deixando sen efecto a resolución 2034 de data 26.10.2023

18.01.2024/15.00 horas. Resolución núm. 33 elevando a definitiva as cualificacións finais do proceso selectivo.

09.02.2024/13.47 horas. Anuncio BOP nomeamento traballadora social.

Proceso selectivo policía local (acceso libre e concurso)

Convocatoria e Bases da convocatoria do proceso selectivo para a provisión en propiedade de cinco prazas de policía local (4 acceso libre e 1 concurso) funcionario de carreira

Anuncio BOE, convocatoria e bases da convocatoria (05.09.2022).

Solicitudes: O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOE (do 6 de setembro ao 3 de outubro de 2022).

Lista provisional admitidos e excluidos. 

Anuncio BOP, lista definitiva admitidos e excluídos.

Anuncio BOP, corrección erro lista definitiva admitidos e excluídos.

Anuncio BOP, corrección erro nome núm. orde 187 da lista definitiva admitidos e excluídos.

Listado de respostas 1º exercicio.

Listado de calificacións 1º exercicio.

Listado corrixido de calificacións 1º exercicio.

Listado de calificacións concurso (mobilidade).

Listado definitivo de respostas 1º exercicio tras analizar as alegacións presentadas.

Listado definitivo de puntuacións 1º exercicio tras analizar as alegacións presentadas.

Convocatoria aspirantes 2º exercicio.

Anuncio BOP elevando a definitiva a proposta do Tribunal (concurso).

Anuncio BOP elevando a definitiva a proposta do Tribunal (concurso).

28/02/2023 14:37 Criterios de valoración do 2º exercicio (examén de galego)

01/03/2023 14:34 Anuncio BOP correción erro da lista definitiva de admitidos e excluídos.

02/03/2023 10:05 Listado de calificacións 2º exercicio.

04/03/2023 14:30 Convocatoria aspirantes 3º exercicio.

14/03/2023 17:15 Convocatoria aspirantes 4º exercicio.

15/03/2023 17:00 Criterios establecidos polo tribunal para a valoración do 4º exercicio (probas psicotécnicas)

16/03/2023 12:51 Anuncio BOP elevando a definitiva a proposta do Tribunal (concurso).

17/03/2023 15:20 Horario de asistencias dos aspirantes á proba individual do 4º exercicio

22/03/2023 13:20 Resultados do 4º exercicio (probas psicotécnicas)

24/03/2023 16:30 Parámetros 5º exercicio (recoñecemento médico)

25/03/2023 01:25 Convocatoria 5º exercicio (recoñecemento médico)

04/04/2023 13:35 Resultados do 5º exercicio (recoñecemento médico)

11/04/2023 19:00 Listado definitivo proceso selectivo

30.01.2024 11.07 h. Anuncio BOP concesión trámite audiencia.

Oferta de emprego público ano 2022 e ano 2023

Oferta de emprego público do ano 2022

12.12.2023/ 09.38 horas Oferta de emprego público ano 2023

19.01.2024/13.31 horas. Anuncio BOP correccion erros OPE 2023

Convocatoria e Bases do proceso selectivo para a selección de persoal funcionario interino, educadoras/es sociais, por programas e creación dunha bolsa para nomeamentos

Lista definitiva corrixida de admitidos e excluídos, composición do tribunal e convocatoria para o exame da fase de oposición.

Anuncio do tribunal cualificador (valoracións exámenes).

Anuncio do tribunal- corrección erro material.

05.03.2023/12.38 h. Anuncio do tribunal (vistas as alegacións)

03.10.2023/09.15 h. Anuncio do tribunal cualificador. Proposta valoracións finais. 

03.01.20210.39 h. Anuncio do tribunal. Extracto da acta núm. 6 (vista a alegación presentada).

 

Proceso selectivo profesor/a frauta do conservatorio municipal

31.05.2023/10.57 h. Convocatoria e bases da convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de profesor_a de frauta, polo procedemento de oposición.

16.08.2023/09.00 h. Anuncio DOG

16.08.2023/09.00 h. Anuncio BOE

15.09.2023 14:30 Lista provisional admitidas/os e excluidas/os para a cobertura dunha praza de profesor de frauta

03.10.2023/08.55 h Anuncio BOP lista provisional admitidos e excluídos.

02.11.2023/13.01h.  Anuncio BOP lista definitiva admitidos/excluídos, composición tribunal e data 1º exercicio.

14.11.2023/14.10h. Convocatoria aos aspirantes para o vindeiro día 20 de novembro de 2023 ás 10 horas no salón de plenos do Concello para a lectura pública do primeiro exercicio realizado.

20.11.2023/14.15h. Resultado valoracións primeiro exercicio e convocatoria aos aspirantes, que superaron o primeiro exercicio, para o vindeiro día 30 de novembro de 2023 ás 15:00 horas no Conservatorio municipal de música de Culleredo

02.01.2024/12.58 h. Acta núm. 3

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de técnico/a de orientación (A2)

20.03.2023/15.06 h. Lista provisional admitidos e excluídos.

15.05.2023/15.23 h. . Anuncio BOP lista definitiva admitidos e excluídos.

26.06.2023/08.48 h. Anuncio BOP proposta nomeamento e proposta lista chamamentos.

07.12.2023/13.42 h. Anuncio BOP proposta nomeamento e proposta listaxe para posibles nomeamentos, vistas as alegacións presentadas.

22.12.2023/09.12 h. Anuncio BOP nomeamento funcionario e listaxe de reserva para posibles nomeamentos.

 

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de profesor/a de percusión (I-a)

20.03.2023/16.11 horas. Lista provisional de admitidos e excluídos.

16.06.2023/10.52 horas. Anuncio BOP lista definitiva admitidos e excluidos.

20.07.2023/10.47 horas. Anuncio BOP modificacion de convocatoria e bases especificas.

31.08.2023/ 14.30 horas. Anuncio DOG modificación de convocatoria e bases específicas.

31.08.2023/ 14.32 horas. Anuncio BOE modificación de convocatoria e bases específicas.

28.11.2023/11.22 h. Anuncio BOP lista provisional admitidos e excluídos.

 

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento (A2)

20.03.2023/15.20 horas. Lista provisional de admitidos e excluídos.

15.05.2023/15.18 h. Anuncio BOP lista definitiva de admitidos e excluídos.

23.06.2023/09.58 h. Anuncio BOP proposta de nomeamento e proposta listaxe para nomeamentos.

14.11.2023/14.10 h. Anuncio BOP nomeamento  funcionaria de carreira e listaxe de reserva para nomeamentos.

 

 

Convocatoria conserxe-colexio (acceso libre)

Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de conserxe-colexio de administración xeral, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, funcionario de carreira, oposición libre

Acordo do tribunal cualificador do proceso selectivo dunha praza de conserxe

-colexio de data 8 de febreiro de 2022.

Nomeamento presidente suplente da comisión de valoración e data 1º exercicio.

Plantilla de respostas 1º exercicio.

Acordo do tribunal cualificador sobre as reclamacións presentadas ao 1º exercicio.

Plantilla de respostas definitiva.

Valoracións do 1º exercicio e data do 2º exame.

Anuncio complementario do tribunal ao publicado o día 11 de xullo sobre o resultado definitivo do 1º exercicio.

Anuncio resolución alegacións primeiro exercicio.

Anuncio cualificacións 2º e 3º exercizo.

Acordo do tribunal cualificadors sobre as reclamacións presentadas ao 2º exercicio.

Anuncio acta do 12 de agosto de 2022 do tribunal cualificador.

Anuncio acta do 12 de setembro de 2022 do tribunal cualificador.

Anuncio BOP nomeamento funcionaria de carreira.

Anuncio BOP nomeamento funcionaria interina.

Anuncio BOP nomeamento funcionaria interina.

Anuncio resolucion nomeamento funcionaria interina.

10.02.2023 Anuncio nomeamento funcionaria interina.

02.11.2023/14.00 h. Nomeamento funcionario interino.

09.11.2023/13.48 h. Anuncio BOP nomeamento funcionario interino.

Sede electrónica

Trámites en liña, taboleiro oficial, carpeta cidadá...

 

Canle Culleredo

Emisións en directo e material audiovisual.

 

Teléfonos de interese

 • Casa do Concello981.677.777
 • A Escada981.664.452
 • C.F.Pablo Picasso981.664.204
 • Centro de información ás mulleres (CIM)981.654.570
 • Centro municipal asociativo981.652.122
 • Conservatorio de Música981.667.798
 • Edificio usos múltiples981.665.597
 • Policia Local981.677.755
 • Protección Civil981.651.879
 • Servizos sociais de O Burgo981.654.570
 • Servizos sociais de Vilaboa981.660.079
 • Villa Melania981.650.077

Séguenos en Twitter

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina